APLICATII

 

·               Epurare ape uzate īn staţiile de epurare Industriale č prin furnizare nămol activ (micro-organisme) īn treapta biologică a staţiei de epurare č īn vederea īncadrării īn normele de mediu a calităţii apei uzate epurate şi evacuate

 

·               Epurare ape uzate īn staţiile de epurare Urbane č prin furnizare nămol activ (micro-organisme) īn treapta biologică a staţiei de epurare č īn vederea īncadrării īn normele de mediu a calităţii apei uzate epurate şi evacuate

 

·               Depoluare şi epurare suprafeţe de apă - Lacuri, Porturi, Rāuri, Iazuri, Lagune …č prin tratament biologic direct č aducerea calităţii apei la normativul de mediu şi eliminarea sedimentelor organice fără folosirea dragării č restabilirea echilibrului ecologic al mediului acvatic īn cauză

 

·               Tratare ape uzate şi dejecţii de la fermele de animale

·               Tratare medii piscicole

·               Tratare deşeuri din depozite de gunoi urbane – tratare compost

·               Furnizare de sisteme de aerare pentru staţii de epurare industriale şi urbane

 

 

Obiectivele principale şi avantaje - Prin metode şi produse 100% ecologice

 

Pentru mediul Industrial:

§         īncadrarea īn normele de mediu a calităţii apei uzate epurate şi evacuate

§         optimizarea randamentelor epuratorii ale instalaţiilor existente (staţii de epurare, reţele de apă uzată, reţele de canalizare, pluviale,…)

§         nămolul nostru activ are la bază suşe de micro-organisme selecţionate pentru acţiunea lor asupra fiecărui impurificator. Suşele sunt compatibile īntre ele, asigurānd astfel randamente pe toţi impurificatorii

§         activarea rapidă a staţiilor / instalaţiilor de epurare

§         degradarea produşilor poluanţi refractari

§         posibilitatea intervenţiei īn flux continuu

§         fixarea metalelor grele

§         decolmatarea staţiilor de epurare / instalaţiilor

§         funcţionarea tratamentului īntr-un mediu apos dezechilibrat

§         rezistenţa micro-organismelor noastre la şocurile mari de impurificatori şi la variaţii de pH (ex: micro-organismele noastre rezistă la concentraţii de pānă la 250 mg/l clor liber)

§         micro-organismele noastre (produse sub formă de pudră) pot fi stocate īn magaziile Dvs., permiţandu-vă repopularea rapidă a treptei biologice a staţiei Dvs. de epurare īn caz de pierdere a nămolului activ din cauza incidentelor mecanice

§         īmpiedicarea dezvoltării bacteriilor filamentoase

§         reducerea cu pānă la 60% a volumului nămolurilor īn paturile de uscare

§         mai puţini impurificatori īn nămolul īn exces

§         posibilitate de recirculare a apei uzate tratate

§         asigurare de asistenţa tehnică la tratamentului biologic aplicat

§         neutralizarea apelor uzate şi a dejecţiilor de la fermele de animale

§         reducerea mirosurilor neplăcute.

 

Pentru mediul Natural (lacuri, porturi, rāuri, iazuri...) č prin simpla utilizare a micro-organismelor se obţine:

§         aducerea calităţii apei respective la normativul de mediu pentru apele de suprafaţă (eliminare amoniu, nitriţi, nitraţi, etc...)

§         stoparea fenomenului de eutrofizare

§         eliminarea sedimentelor/aluviunilor organice fără folosirea dragării (dragarea mecanica limitandu-se doar la eliminarea mecanica a namolurilor sedimentate), fixarea metalelor grele, depoluare eficace şi durabilă. Se elimină depunerile organice care astfel nu mai intră īn descompunere şi nu mai impurifică atmosfera riverană prin mirosurile pe care le degajă. Reducerea continuă a fenomenului de colmatare

§         combaterea germenilor patogeni

§         combaterea proliferării algelor, combaterea creşterii excesive a vegetaţiei acvatice, combaterea īnverzirii apei, lăsānd un aspect corespunzător, permiţānd desfăşurarea activităţilor de agrement ca ştrand, canotaj

§         tratarea poluărilor accidentale şi cronice

§         tratarea poluanţilor ce se regăsesc īn sedimente

§         restabilirea echilibrului biologic al ecosistemului animal şi vegetal

§         limpezirea apei

§         creşterea capacitătii de transport a suprafeţei de apă īn cauză prin caştigarea de volum util şi īnălţime utilă suplimentare

§         evacuarea īn condiţii de siguaranţă calitativă (fizico-chimică) a debitelor tranzitate prin lac (salbe de lacuri)

 

Pentru mediul Urban şi casnic

§         reducerea cantităţilor de sedimente şi de deşeuri menajere

§         reducerea volumului şi a cantităţilor de deşeuri + tratarea lixiviaţilor din gropile de gunoi orăşeneşti

§         reducerea volumului de gaze produse, a mirosurilor neplăcute

§         curăţarea reţelelor de canalizare şi pluviale, reducerea mirosurilor, facilitarea scurgerii